Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 1. Reprezentacja wspólnoty
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz
  • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

 2. Obsługa prawna
  • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego)
  • opracowywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
  • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
  • wezwania do zapłaty do kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat
  • bezpłatne wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

 3. Obsługa bankowo – księgowa
  • otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media – pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
  • przygotowywanie projektów planu gospodarczego

 4. Obsługa administracyjna
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
  • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych dla właścicieli lokali, np. ubezpieczenia mieszkań
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne
  • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
  • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty mieszkaniowej
  • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów

 5. Obsługa techniczna nieruchomości
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • zlecanie przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • kontrola usuwania awarii i ich skutków
  • przygotowanie planów remontowych
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację – odbiór tych prac – z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru

  Obsługa bieżąca nieruchomości
  Każdej z obsługiwanych przez nas nieruchomości przydzielamy licencjonowanego Zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego za kontakt z klientem i nadzór bieżący nad nieruchomością oraz specjalistę ds. finansowo - księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów z nieruchomości oraz rozrachunków z właścicielami i kontrahentami. Wszystkie czynności wykonują oni przy stałym wsparciu profesjonalnej kancelarii prawnej oraz pracownika technicznego z uprawnieniami do kierowania i nadzoru robót budowlanych.

  Zabezpieczenie obsługi techniczno - budowlanej
  Nieruchomościom, którymi zarządzamy zapewniamy obsługę sprawdzonych ekip techniczno - remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację. Ich dobór odbywa się zawsze w porozumieniu z klientem.
  Zapewniamy również obsługę całodobowego pogotowia technicznego, które pobiera opłaty tylko i wyłącznie za wykonane interwencje.
  Wszelkie prace remontowe konieczne do wykonania zlecane są obcym podmiotom gospodarczym po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie zapytania ofertowego.
Strona głównaGaleriaPanel klientaFAQSondyMapa stronyKontakt