Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego:
 1. Reprezentacja właścicieli.
  • reprezentacja właścicieli na zewnątrz w oparciu o udzielone pełnomocnictwa

 2. Obsługa prawna
  • reprezentacja właścicieli przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego)
  • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
  • wezwania do zapłaty do kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat
  • bezpłatne wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

 3. Obsługa bankowo – księgowa.
  • otwarcie rachunku bankowego dla każdej nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością
  • pobieranie i windykacja od lokatorów należności właścicieli z tytułu czynszów najmu i pożytków
  • przygotowanie projektów planu gospodarczego dla nieruchomości

 4. Obsługa administracyjna.
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i lokatorów
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczących przez podmioty zewnętrzne
  • przygotowanie, zwoływanie i obsługa spotkań właścicieli
  • prowadzenie korespondencji w imieniu właścicieli
  • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów

 5. Obsługa techniczna nieruchomości
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • zlecanie przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • kontrola usuwania awarii i ich skutków
  • przygotowanie planów remontowych dla nieruchomości
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację – odbiór tych prac – z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru

Obsługa bieżąca nieruchomości

Każdej z obsługiwanych przez nas nieruchomości przydzielamy licencjonowanego Zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego za kontakt z klientem i nadzór bieżący nad nieruchomością oraz specjalistę ds. finansowo - księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów z nieruchomości oraz rozrachunków z właścicielami i kontrahentami. Wszystkie czynności wykonują oni przy stałym wsparciu profesjonalnej kancelarii prawnej oraz pracownika technicznego z uprawnieniami do kierowania i nadzoru robót budowlanych.

Zabezpieczenie obsługi techniczno - budowlanej

Nieruchomościom, którymi zarządzamy zapewniamy obsługę sprawdzonych ekip techniczno - remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację. Ich dobór odbywa się zawsze w porozumieniu z klientem.
Zapewniamy również obsługę całodobowego pogotowia technicznego, które pobiera opłaty tylko i wyłącznie za wykonane interwencje.
Wszelkie prace remontowe konieczne do wykonania zlecane są obcym podmiotom gospodarczym po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie zapytania ofertowego.
Strona głównaGaleriaPanel klientaFAQSondyMapa stronyKontakt