Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 1. Reprezentacja właścicieli:
  • reprezentacja właściciela na zewnątrz w oparciu o pełnomocnictwa szczegółowe

 2. Obsługa prawna:
  • reprezentacja właściciela przed organami administracji państwowej i samorządowej i sądami
  • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
  • doradztwo w zakresie dotyczącym obsługiwanych nieruchomości

 3. Obsługa bankowo – księgowa:
  • otwarcie rachunku bankowego dla każdej nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i pozostałymi kontrahentami
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością
  • pobieranie i windykacja opłat z tytułu czynszów najmu i pożytków, z wyłączeniem zastępstwa procesowego w windykacji sądowej
  • optymalizacja przychodów z nieruchomości
  • przygotowanie i realizacja budżetów nieruchomości
  • minimalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości
  • pozyskiwanie dodatkowych przychodów

 4. Obsługa administracyjna:
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i najemców
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne
  • prowadzenie korespondencji w imieniu właścicieli
  • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
  • bieżący nadzór nad jakością i przebiegiem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na nieruchomości

 5. Obsługa techniczna nieruchomości:
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości
  • zlecanie i nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków
  • przygotowanie planów remontowych
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację – odbiór tych prac – z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
  • zapewnienie całodobowej interwencyjnej obsługi technicznej dla nieruchomości płatnej tylko za wykonane usługi, bez opłat abonamentowych „za gotowość”

Obsługa bieżąca nieruchomości

Każdej z obsługiwanych przez nas nieruchomości przydzielamy licencjonowanego Zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego za kontakt z klientem i nadzór bieżący nad nieruchomością oraz specjalistę ds. finansowo - księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów z nieruchomości oraz rozrachunków z właścicielami i kontrahentami. Wszystkie czynności wykonują oni przy stałym wsparciu profesjonalnej kancelarii prawnej oraz pracownika technicznego z uprawnieniami do kierowania i nadzoru robót budowlanych.

Zabezpieczenie obsługi techniczno - budowlanej

Nieruchomościom, którymi zarządzamy zapewniamy obsługę sprawdzonych ekip techniczno - remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację. Ich dobór odbywa się zawsze w porozumieniu z klientem.
Zapewniamy również obsługę całodobowego pogotowia technicznego, które pobiera opłaty tylko i wyłącznie za wykonane interwencje.
Wszelkie prace remontowe konieczne do wykonania zlecane są obcym podmiotom gospodarczym po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie zapytania ofertowego.
Strona głównaGaleriaPanel klientaFAQSondyMapa stronyKontakt