Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Czym jest zarządzanie? Kim jest zarządca nieruchomości?
Oba te pojęcia te definiuje "Ustawa o gospodarce nieruchomościami":
"1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości.
4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości". Tytuł zawodowy "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej."
I dalej:
"Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno- finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość."

Zarząd nieruchomością wspólną
"Zarząd nieruchomością wspólną", to nie zarząd wspólnoty czy zarządca, tylko sposób, w jaki podejmuje się decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej, sposób w jaki poszczególni właściciele lokali - członkowie wspólnoty - uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz w ewentualnych pożytkach. Sposób ten właściciele lokali mogą określić sobie w umowie w formie aktu notarialnego. Jeśli tego nie zrobią to obowiązują ich postanowienia Ustawy o własności lokali. Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną to nie tylko decyzja, czy jej organem będzie zarządca nieruchomości, któremu zarząd powierzono w trybie artykułu 18 ustawy, czy zarząd wspólnoty wybrany w trybie artykułu 20, niekoniecznie, na co należy zwrócić uwagę, spośród właścicieli. Sposób zarządu to również sposób podziału kosztów. Ustawa mówi: wg udziałów. W umowie określającej sposób zarządu, odmienny niż określony ustawą, właściciele lokali mogą się umówić, na przykład, że koszty utrzymania nieruchomości wspólnej będą ponosić proporcjonalnie do ilości posiadanych lokali. Pamiętać należy, że umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego, a określony nią sposób zarządu będzie można zmienić bądź kolejną umową bądź uchwałą zaprotokołowaną przez notariusza. W praktyce również w formie aktu notarialnego.

Strona głównaGaleriaPanel klientaFAQSondyMapa stronyKontakt